Czym jest reklama i po co nam ona?

Dlaczego decydujemy się na własną firmę?

Każdemu z nas zależy na posiadaniu dobrze płatnej i interesującej nas pracy. Nie da się jednak ukryć, że nierzadko praca na etacie nie spełnia naszych oczekiwań pod wieloma względami. Czasami problemem jest zbyt niskie wynagrodzenie, które nie zaspokaja w pełni naszych potrzeb. Nierzadko bowiem zdarza się tak, że pieniądze pozwalają nam przeżyć na minimalnym poziomie, ale na przyjemności nie mamy już pieniędzy. Czasami bywa zaś tak, że wynagrodzenie jest wysokie, ale atmosfera w firmie pozostawia wiele do życzenia. Nie da się bowiem ukryć, że właściwa atmosfera w firmie bardzo pomaga w aklimatyzacji. Jeżeli od samego początku czujemy się w danej firmie zle, istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że nie będziemy starać się należycie wypełniać naszych obowiązków służbowych. Nie będzie nam bowiem zależało na tym, aby firma, w której czujemy się zle, odniosła sukces. Jeżeli więc nie zadowala nas płaca albo atmosfera, możemy zdecydować się na prowadzenie własnej firmy. Prowadzenie własnej firmy jest rzeczą niebywale trudną, ale jeżeli podejmiemy właściwe działania, z całą pewnością uda nam się osiągnąć upragniony sukces. Jak jednak zadbać o to, by firma zdobyła klientów? Przede wszystkim należy zadbać o zatrudnienie właściwej kadry pracowniczej. Nie wolno również lekceważyć promocji dóbr i usług oferowanych przez firmę. Nie da się bowiem ukryć, że skuteczne reklama jest prawdziwą dzwignią handlu.

Czym jest reklama?

Każdego dnia spotykamy się z rozmaitymi formami reklamy. Codziennie mijamy billboardy oraz plakaty reklamowe. Bardzo często otrzymujemy również do ręki ulotki, które bardzo często wyrzucamy bez mrugnięcia okiem. Nie zastanawiamy się nad samym pojęciem reklamy, ale znamy przecież jej podstawowe formy. I tak, jeśli chodzi o najpowszechniejsze formy reklamy internetowej, to są nimi banery oraz e-mail marketing. Jeżeli chodzi zaś o popularne formy reklamy tradycyjnej wyszczególnić możemy chociażby plakaty reklamowe oraz ulotki. Nie da się również ukryć, że bardzo często wykorzystuje się billboardy reklamowe. Co jednak kryje się pod pojęciem reklamy? Samo słowo reklama pochodzi od łacińskich słów reclamo oraz clamo. Słowo reclamo oznacza odzew, a słówko clamo – wołać. Reklamę należy uznać za pewien komunikat perswazyjny, nakłaniający odbiorców do czegoś. Najczęściej chodzi właśnie o nabycie jakichś dóbr lub usług. Nie da się jednak ukryć, że coraz częściej reklama służy temu, by nakłonić nas do promocji jakiejś idei czy pomysłu. Coraz częściej wykorzystuje się reklamę, aby nakłonić ludzi do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach. Bardzo popularne są przecież plakaty reklamowe, które zachęcają nas do udziału w rozmaitych festiwalach czy koncertach. Mówiąc krótko, reklamować można więc produkt, usługę oraz wydarzenie. Nie ma jednak rzecz jasna ściśle określonego katalogu rzeczy lub wydarzeń, które można reklamować. Co do zasady więc, możemy posługiwać się różnymi formami reklamy w celu promocji rozmaitych usług.

Jaka może być reklama?

Reklama, jak już zostało wspomniane wcześniej, może przybierać rozmaite formy. Najpowszechniejszymi formami tradycyjnego przekazu reklamowego są ulotki, plakaty oraz billboardy. Jeżeli chodzi o reklamę internetową, popularne są banery oraz e-mail marketing. Czy jednak zawsze reklama ma formę jawną? Oczywiście, że nie. Najczęściej mamy rzecz jasna do czynienia z przekazem jawnym, którego celem jest reklamowanie określonego produktu, usługi lub wydarzenia. Nierzadko zdarza się jednak, że mamy do czynienia z tak zwaną reklamą ukrytą. Reklama ukryta to nic innego jak przekaz podprogowy. Czasami mamy również do czynienia z formą mieszaną reklamy, która łączy w sobie cechy reklamy jawnej oraz przekazu podprogowego.

Funkcje reklamy

Jeżeli chodzi o funkcje reklamy, bez większych trudności można stwierdzić, że jest ich kilka. Najbardziej podstawową funkcją reklamy jest funkcja promocyjna. W reklamie danego produktu lub usługi, reklamodawca skupia się na tym, by wskazać jak najwięcej dobrych cech danego produktu. Produkt lub usługa przedstawiany jest co do zasady w samych superlatywach, aby skusić potencjalnego klienta do skorzystania z niego. Oprócz funkcji promocyjnej, reklama pełni również funkcje takie jak: funkcja gwarancyjna, funkcja identyfikacyjna, funkcja emocjonalna czy funkcja informacyjna. Jeżeli chodzi o funkcję gwarancyjną, należy rozumieć przez nią pewne zobowiązanie reklamodawcy do tego, by produkt faktycznie był określonej jakości. Funkcja identyfikacyjna służy temu, by dokonać rozróżnienia pomiędzy marką reklamowanego przez nas produktu, a markami konkurencyjnych produktów. Funkcja emocjonalna ma zaś na celu nic innego jak prowokowanie pewnych skojarzeń emocjonalnych u odbiorców przekazu reklamowego.

Podsumowując wyżej zebrane rozważania, z łatwością można stwierdzić, że coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej firmy. Główną motywacją do założenia własnej firmy są niskie zarobki oraz zła atmosfera w miejscu pracy. Sukces firmy zależy między innymi od sposobu w jaki zareklamujemy nasze produkty lub usługi. Nie da się jednak ukryć, że skuteczna reklama musi opierać się na kilku ważnych zasadach. Musimy również wiedzieć czym właściwie jest reklama. Reklama to nic innego jak przekaz mający na celu nakłonienie nas do kupna jakiegoś produktu lub skorzystania z jakiejś usługi. Reklamować można rzecz jasna także jakieś wydarzenie lub ideę. Reklama może być jawna, ukryta lub mieszana. Jeżeli chodzi o funkcje reklamy, wyróżnić należy: funkcję gwarancyjną, informacyjną, identyfikacyjną, promocyjną, emocjonalną. Każda ze wspomnianych funkcji służy osiągnięciu określonych celów. Nie da się jednak ukryć, że najważniejszą jest funkcja promocyjna, mająca na celu nakłonienie odbiorców reklamy do skorzystania z naszych usług.